Projekt „Młodzi – przedsiębiorczy” jest odpowiedzią na potrzeby i problemy wskazane przez uczestników badań ankietowych prowadzonych w dniach 20-24 stycznia 2014 roku. Ponadto analiza dostępnych danych statystycznych pozwala dostrzec, jak ważna jest idea rzetelnego doradztwa i poradnictwa zawodowego w tym promocja przedsiębiorczości osobistej wśród młodzieży. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 gimnazjum im. A. Długosza w Reczu. Z badań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2008 roku wśród 1129 uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych wynika, że blisko 75% z nich nie miało kontaktu z poradnictwem zawodowym, a swoje decyzje dotyczące dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej konsultowali z rodzicami (76,4%), znajomymi (54%), natomiast 17,3% zadeklarowało, że decyzje podjęło samodzielnie, co niestety nie jest równoznaczne z tym, że decyzja ta była prawidłowa w odniesieniu do własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, możliwości i stanu zdrowia.

Realizacja projektu poprzez realizację różnorodnych działań, tj. warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych pozwoli na złagodzenie problemów jakimi są niedopasowanie wykształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy, niski stopień świadomości edukacyjno-zawodowej, podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych w oparciu o informacje niezgodne i niezwiązane z własną osobą, niski stopień upowszechnienia dostępu do usług doradztwa i rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej wśród uczniów. Celem głównym projektu jest  nabycie umiejętności opracowywania i realizowania indywidualnego planu działania dostosowanego do wieku ucznia, pozwalającego na aktywne i przedsiębiorcze funkcjonowanie w społeczeństwie oraz świadome wejście na rynek pracy i dalszy rynek edukacyjny.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00