Projekt „Edukacja dla każdego” realizowany był od września 2012 roku do lipca 2013 roku przez Stowarzyszenie „Synergia” i jednego z naszych partnerów – Gminę Recz, przy  wsparciu i aktywnym udziale Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu. Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu działań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W trakcie realizacji projektu 165 (99 dziewczynek i 66 chłopców) uczniów Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu było uczestnikami dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych takich jak zajęcia sportowe, matematyka, język angielski, wykorzystanie wiedzy w praktyce czy poradnictwo i doradztwo zawodowe (utworzono szkolny ośrodek kariery). Wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został transport na i z zajęć, materiały dydaktyczne, ciepłe posiłki i napoje. Stowarzyszenie „Synergia” po zakończeniu realizacji projektu przekazało nieodpłatnie zakupiony w ramach projektu sprzęt sportowy na rzecz szkoły, tak by przyszli uczniowie placówki mogli z niego także korzystać.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem, a jego realizacja pozwoliła uczestnikom na uzyskanie lepszych wyników nauczania. Ponadto uczniowie poprzez utworzenie szkolnego ośrodka kariery w tym poprzez korzystanie z zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego nabyli wiedzę na temat lokalnego i regionalnego rynku pracy (m.in. zawodowy deficytowe, wymagania, przykładowe wynagrodzenia wg branż, itp.)

Zarówno uczestnicy projektu jak i rodzice i nauczyciele wyrazili swoje duże zadowolenie z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć dostępną pod adresem: http://synergia.szczecin.pl/galeria/gallery/5-edukacja-dla-kazdego#fwgallerytop

Wartość projektu: 757 660,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 706 360,00 PLN

Wartość wkładu własnego: 51 300,00 PLN

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00