W dniu 4.02.2015 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym wydarzeniu – konferencji pn. „Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu” zorganizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
1. Pani Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
2. Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
3. Prof. Dr hab. Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
4. Pan Cezary Miżejewski – Przewodniczący Grupy Strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej
5. Pani Dorota Rybarska Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
6. Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Szczecin
7. Pan Andrzej Bednarek – Starosta powiatu polickiego
8. Pan Grażyna Och – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Na konferencji poruszane były bardzo istotne tematy związane z szeroko pojętą ekonomią społeczną. Pan Cezary Miżejewski przedstawił Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej natomiast Pan Andrzej Przewoda omówił aspekty finansowania ekonomii społecznej w obecnej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie Pani Dorota Rybarska Jarosz przedstawiła wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012-2020. Podczas konferencji prowadzony był także panel dyskusyjny pt. „Dylematy przedsiębiorczości społecznej”.

Ponadto w ramach wydarzenia podmioty sektora ekonomii społecznej miały okazję „przedstawić się” na specjalnie przygotowanych dla nich stoiskach. Oczywiście i nasza organizacja miała swoją wyspę, gdzie dzieliliśmy się z gośćmi naszymi uwagami na temat funkcjonowania ES w naszym województwie, opowiadaliśmy o naszej działalności, rozdawaliśmy ulotki, wizytówki oraz słodkie upominki w postaci cukierków. Oczywiście prezentowaliśmy także nasze portfolio oraz prace plastyczne, które wpłynęły na zorganizowany przez nas konkurs pn. „Jak dorosnę zostanę…”.

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z wydarzenia:  http://synergia.szczecin.pl/galeria/gallery/18-konferencja-ekonomia-spoleczna-szansa-rozwoju-regionu#fwgallerytop

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00