Z wielką przyjemnością informujemy, że od marca 2015 roku do czerwca 2015 roku nasza organizacja będzie realizowała bardzo ciekawy projekt pn. „Młodzi szansą na sukces”, który obejmuje cykl bezpłatnych zajęć z poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz inicjatywności i przedsiębiorczości, który przygotowany został dla uczniów jednego z naszych Partnerów – Gimnazjum im. A. Długosza w Reczu . W ramach projektu wsparciem objętych może zostać 20 uczniów klasy 3 gimnazjum – 12 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach zajęć uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy po 10 osób każda. Wymagana frekwencja na zajęciach to 80%. Każda grupa zrealizuje 60 godzin lekcyjnych, przy czym zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po ok. 3 godziny lekcyjne.

Zakres materiału na zajęciach:
1. Korzyści płynące z wyboru danej ścieżki edukacyjnej.
2. Możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej po ukończeniu gimnazjum.
3. Predyspozycje do wykonywania określonych zawodów.
4. Możliwości jakie otwierają poszczególne szkoły średnie i zawodowe.
5. Nauka samodzielności i aktywności w działaniu.
6. Informowanie o korzyściach płynących z podejmowania inicjatyw na rzecz własnego rozwoju.
7. Umiejętności współpracy w zespole.
8. Nauka brania odpowiedzialności za własne działania.
9. Umiejętność wyznaczania sobie celów.
Obszar poradnictwa edukacyjno-zawodowego i obszar inicjatywności i przedsiębiorczości wynosi po 30 godzin.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w oparciu o metody aktywizujące jak burze mózgów, praca w grupach, dyskusje, itp. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku na który składają się m.in. woda, soki, ciastka, itp.

Ponadto uczniowie w ramach zajęć otrzymają:
1. Materiały dydaktyczne.
2. Pomoce w tym zeszyt, długopis, teczka, ołówek, gumkę.
3. Dyplom ukończenia warsztatów.

Zajęcia generalnie są bardzo przyjemne tematycznie. Młodzież będzie także mogła skorzystać z konsultacji z psychologiem oraz doradcą zawodowym – psychospołecznym.

Aby móc przystąpić do projektu każdy uczeń oraz jego prawny opiekun będzie musiał w terminie od 5 marca do 16 marca 2015 roku wypełnić dokumenty rekrutacyjne oraz napisać wstępny test diagnostyczny z zakresu tematów poruszanych w ramach projektu. Ponadto każdy uczeń musi posiadać opinię pedagoga szkolnego o szczególnej potrzebie wsparcia. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w naszym biurze przy ulicy Tkackiej 55 w Szczecinie lub przesłać do nas pocztą lub złożyć w sekretariacie szkoły.
Bardzo ważne jest to, aby dokumenty były wypełnione czytelnie i złożone na nich były wszystkie podpisy – zarówno ucznia jak i prawnego opiekuna.

Dokumenty rekrutacyjne oraz wzór opinii pedagoga szkolnego do pobrania tutaj: http://synergia.szczecin.pl/do-pobrania

Zapraszamy do udziału w rekrutacji oraz udziału w projekcie :) 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00