Z wielką przyjemnością informujemy, że od marca 2015 roku do czerwca 2015 roku nasza organizacja realizuje bardzo ciekawy projekt pn. „Nauka poprzez zabawę – angielski dla szóstoklasisty”, który obejmuje cykl bezpłatnych zajęć nauki angielskiego. Projekt przygotowany został dla uczniów jednego z naszych Partnerów – Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim . W ramach projektu wsparciem objętych zostało 20 uczniów klasy 6 szkoły podstawowej – 11 dziewczynek i 9 chłopców, którzy mają problemy z nauką języka angielskiego i są zagrożeni bardzo niskim wynikiem na teście szóstoklasisty w 2015 roku. W ramach zajęć uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy po 10 osób każda. Każda grupa zrealizuje 60 godzin lekcyjnych zajęć, przy czym zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po ok. 3 godziny lekcyjne.

Zakres materiału na zajęciach:
1. Gramatyka (20 godzin dla grupy) – zgodnie z podstawą programową MEN dla 6 klasy SP.
2. Słownictwo (20 godzin dla grupy) – zgodnie z podstawą programową MEN dla 6 klasy SP.
3. Umiejętność pisania (20 godzin dla grupy) – zgodnie z podstawą programową MEN dla 6 klasy SP.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w oparciu o metody aktywizujące jak burze mózgów, praca w grupach, dyskusje, itp. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku na który składają się m.in. woda, soki, ciastka, itp.

Ponadto uczniowie w ramach zajęć otrzymają:
1. Materiały dydaktyczne.
2. Pomoce w tym zeszyt, długopis, teczka, ołówek, gumkę.
3. Dyplom ukończenia warsztatów.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie znacznie podniesie szanse uczniów na wysokie wyniki w teście szóstoklasisty w roku 2015. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest dla dzieci bezpłatny. :)

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00