Ciag z EFS poziom kolor

"Równość szans w edukacji przedszkolnej" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 14 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Dzieńdoberek" (www.dziendoberek.pl). Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu miasta Szczecin i powiatu polickiego, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacji przedszkolnej dzieci:
  • I. pobudzenie zmysłów.
  • II. integracja zmysłowo-ruchowa.
  • III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni.
 
Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPP „ Dzieńdoberek”.
 
Termin realizacji: od 01.04.2019 r. do 31.08.2020 r.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
  • Zwiększenie szans edukacyjnych dla 14 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.08.2020 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:
  • Zwiększenie umiejętności psychomotorycznych i społecznych oraz wzrost integracyjnych warunków rozwoju wśród 14 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.08.2020
  • Wzrost kompetencji 7 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej, do dnia 31.08.2020
HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu wynosi: 409 600,00 zł, w tym wartość środków z UE: 348 160,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 61 440,00 zł
 
 
dziendoberek logo pkt03

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00