Projekty realizowane

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces"

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego. Skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie wspierany przez 10...

Czytaj więcej...

Projekt "Edukacja bez barier w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek"

"Edukacja bez barier w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu oraz realizację dodatkowej oferty...

Czytaj więcej...

Projekt "Równość szans w edukacji przedszkolnej"

"Równość szans w edukacji przedszkolnej" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 14 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Dzieńdoberek"...

Czytaj więcej...

Projekt "Kwalifikacje kluczem do sukcesu III"

Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu III” zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. W ramach projektu aż 500 osób...

Czytaj więcej...

Projekt "Dzieńdoberek II"

              „Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie 30 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00