Stowarzyszenie realizuje projekty opierające  głównie na ofercie bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje projekty opierających się głównie na ofercie bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Organizacja posiada ponad 12. Letnie doświadczenie w realizacji projektów, w tym działań współfinansowanych ze środków UE. O wszystkich aktualnych działaniach można poczytać w zakładce „Projekty realizowane”.