Placówki „Dzieńdoberek”

Stowarzyszenie „Synergia”, od 2017 roku jest także Organem prowadzącym niepubliczne terapeutyczne placówki oświatowe „Dzieńdoberek”. To niepubliczne przedszkola i szkoła podstawowa specjalna – placówki, których oferta edukacyjna skierowana jest wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizacja, zapewnia bezpłatne wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla ponad 200 dzieci oraz ich rodzin, prowadząc bezpłatne konsultacje, szkolenia oraz warsztaty. Stowarzyszenie realizuje także zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Więcej na www.dziendoberekszczecin.pl