Stowarzyszenie „Synergia” prowadzi działalność teoretyczno-praktyczną poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych. „Synergię” tworzy ponad 100-osobowy zespół specjalistów. To przede wszystkim pedagodzy specjalni, w tym pedagodzy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagodzy, pedagodzy w zakresie terapii dzieci z autyzmem, neurologopedzi i logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, indywidualnej stymulacji słuchowej, specjaliści ds. administracji oraz inni. Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju szkolenia tematyczne w tym warsztaty dot. zagadnień związanych z autyzmem, dla pracowników instytucji oraz pracowników placówek oświatowych.
Prowadzi także działania w ramach tzw. „Klubu Rodzica i Opiekuna” – grupy wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Prowadzącym szkolenia a także moderatorem „Klubu Rodzica i Opiekuna” jest każdorazowo doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog.