Projekty zakończone

Międzynarodowa Świetlica "Dzieńdoberek"

Międzynarodowa Świetlica "Dzieńdoberek" była projektem, który funkcjonował od 12.03. br. do 31.05.2022 r., powstał w odpowiedzi na coraz większą liczbę rodzin z Ukrainy, przybywających do Szczecina, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Świetlica mieściła się w lokalu przy ul. Kuśnierskiej...

Czytaj więcej...

Projekt „Klub Rodzica i Opiekuna"

Informacje o projekcie:1. WSPARCIE GRUPOWEW ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna o charakterze grupowym. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie...

Czytaj więcej...

Projekt "Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”

Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” Informacje o projekcie:Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym ponad 1200 godzin dydaktycznych. Dobór...

Czytaj więcej...

Projekt "Działajmy razem"

Projekt "Działajmy razem" -  współfinansowany ze środków gminy miasto Szczecin. W ramach realizacji zadania, raz w miesiącu odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica. Prowadzone będą one od 7 lutego 2021 roku do grudnia 2021 roku. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia...

Czytaj więcej...

Projekt "Dzieńdoberek równe szanse"

 "Dzieńdoberek – równe szanse" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz realizację dodatkowej oferty...

Czytaj więcej...

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces"

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany od  jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego.  Projekt skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00