Logopeda do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną

Placówki terapeutyczne „Dzieńdoberek” poszukują osoby na stanowisko logopedy do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną (przedszkole i szkoła podstawowa) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie zaburzenia ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną).

Poszukujemy osób chętnych do poszerzenia swoich kompetencji i kwalifikacji, w tym poprzez udział w kursach i szkoleniach, otwartych, empatycznych, umiejących pracować w trudnych warunkach i pod presją czasu, które nie boją się wyzwań.

Wymagania:
– studia kierunkowe
– kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy
– mile widziane studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, ASD itp. i/albo kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, itp.
– mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD i/albo niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym albo znacznym
– mile widziane dodatkowe kursy doszkalające, w tym AAC, itp.

Oferujemy:
– umowę o pracę w wymiarze 0,5 albo 1,0 etat
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i wykształcenia
– pracę dającą wiele satysfakcji oraz możliwości nauki i poszerzania swoich horyzontów,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe- pracę w dużym, zgranym i otwartym zespole (zespół ponad 100. osób, w tym 6 logopedów/neurologopedów)
– wsparcie merytoryczne i praktyczne
– pracę w dobrze wyposażonym gabinecie terapeutycznym oraz w salach szkolnych
– możliwość stałego doposażenia stanowiska pracy według swoich potrzeb
– dodatkowe benefity, w tym m.in. dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy (+16 dni), nagrody finansowe, rozwinięty system podnoszenia kwalifikacji zawodowych (dofinansowywane albo bezpłatne studia podyplomowe, kursy, szkolenia), świadczenia socjalne wynikające z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym świadczenia finansowe na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne, dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą), imprezy integracyjne, zapomogi finansowe, dofinansowanie do okularów i inne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres dyrektor@dziendoberekszczecin.pl