Nowe działania projektowe „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku w ramach konkursu „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”. Oznacza to m.in. wsparcie finansowe na realizację dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły podamy wkrótce
Podobnie jak w roku 2023, tak i w 2024 realizować będziemy zajęcia grupowe i indywidualne z rozwoju funkcji społecznych, rozwoju funkcji poznawczych czy rozwoju funkcji motorycznych. W ramach projektu realizować będziemy także nadal spotkania w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna.
Tak jak dotychczas udział w zajęciach mogą brać zarówno wychowankowie placówek Dzieńdoberek Placówki Terapeutyczne , Dzieńdoberek Szkoła Podstawowa Dzieńdoberek Placówki Edukacyjne jak również dzieci i młodzież, które na co dzień podejmują edukację i terapię w innych placówkach.

Realizacja zajęć finansowana jest ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”.