Projekt „Różni ale tacy sami”

Projekt „Różni ale tacy sami” oferuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 76 godzin dydaktycznych. Dobór konkretnych zajęć wynikał będzie z bieżących potrzeb Uczestników. Zadaniem tego działania jest wsparcie najważniejszych obszarów, takich jak:

  • rozwój funkcji motorycznych, poprzez realizację zajęć pn. Trening funkcji motorycznych z elementami stymulacji polisensorycznej (38 godzin)
  • rozwój funkcji komunikacyjnych, poznawczych i społecznych, poprzez realizacje zajęć pn. Trening umiejętności funkcjonalnych z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (38 godzin)

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin, polickiego, gryfińskiego oraz goleniowskiego. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności).

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie od początku realizacji projektu, przy czym będzie miała charakter ciągły. Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Termin realizacji: 15.05.2023 r. – 31.07.2023 r.

Kontakt:

Biuro Projektu

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 10 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.