Projekt „W świątecznym nastroju.”

Projekt pn. „W świątecznym nastroju” polega na realizacji dwóch zadań:

  • Zorganizowaniu wspólnych spotkań świątecznych dla dzieci i rodziców oraz opiekunów wychowanków będących pod opieką placówek terapeutycznych „Dzieńdoberek”. Spotkania, podobnie jak w latach poprzednich planujemy zorganizować w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie, jednakże z uwagi na liczbę uczestników oraz możliwości Domu Kultury miejsce może się zmienić. Planowana data organizacji wydarzenia głównego to 15.12.2023 roku. Podczas spotkania zarówno kadra placówek, jak też dzieci wykonają przedstawienie, w tym zaśpiewają piosenki, odbędzie się krótki teatrzyk. Na scenie odbędzie się także wręczenie upominków przez świętego Mikołaja. Odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie recytatorsko wokalnym.
  • Zorganizowaniu konkursu recytatorsko-wokalnego utworu świątecznego dla wszystkich podopiecznych Placówek Terapeutycznych „Dzieńdoberek”. Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach, tj. dzieci na poziomie przedszkola oraz dzieci na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej. Idea konkursu zakłada przełamywanie barier, wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie małych artystów. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uznania a ponadto komisja konkursowa wybierze spośród uczestników 3 miejsca w każdej kategorii oraz przyzna po dwa wyróżnienia. Więcej o konkursie tutaj
    Wskazane zadania mają charakter edukacyjny, terapeutyczny oraz integracyjny.

Czas realizacji projektu: 12.11.2023 – 31.12.2023

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 6 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł

Wkład własny: 1 300,00 zł

Zadanie jest współfinansowanie ze środków gminy miasto Szczecin.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Synergia”