Dofinansowanie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Kolejne ważne działania przed nami. Miło nam poinformować, że w miniony piątek, 10 maja 2024 r. oficjalnie podpisana została umowa o dofinansowanie kolejnych działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Wsparciem objęci zostaną wychowankowie placówek przedszkolnych „Dzieńdoberek”. To dla nas kolejna szansa na ogromne wsparcie wychowanków. Naszą Organizację reprezentowała Pani Wicedyrektor Magdalena Rogojsza.

Umowa ta, to efekt uzyskanej dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach konkursu – działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Uzyskaliśmy bardzo wysoki wynik. Dzięki temu już od września 2024 do sierpnia 2025 roku prowadzone będą m.in. dodatkowe zajęcia indywidualne i grupowe dla dużej części naszych wychowanków. Będą to m.in.

1. zajęcia logopedyczne, w tym z komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
2. Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych.
3. Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych.
4. Zajęcia z rozwoju funkcji społecznych.

Szczegółowy dobór zajęć, zależeć będzie m.in. od prowadzonej przez naszych terapeutów oceny funkcjonalnej.

Ponadto w ramach realizowanego projektu zaplanowaliśmy szereg szkoleń doskonalących dla naszej niezawodnej, dzieńdoberkowej kadry.

Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie podmiotów, które uzyskały dofinansowanie i będziemy mogli przez najbliższy rok szkolny 2024/2025 wspierać zajęciami dodatkowymi dużą część naszych wychowanków.

Więcej na temat samego projektu napiszemy już niebawem. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.