Międzynarodowa Świetlica „Dzieńdoberek”

Międzynarodowa Świetlica „Dzieńdoberek” była projektem, który funkcjonował od 12.03. br. do 31.05.2022 r., powstał w odpowiedzi na coraz większą liczbę rodzin z Ukrainy, przybywających do Szczecina, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Świetlica mieściła się w lokalu przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie, w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Dzieńdoberek”. Zadaniami świetlicy było zapewnienie bezpłatnej opieki popołudniowej i weekendowej dla dzieci przybyłych z Ukrainy, w wieku od 3 do 10 lat. Była miejscem, w którym najmłodsi, oprócz zabawy z rówieśnikami, otrzymywali wsparcie pedagogiczne oraz psychospołeczne, mogli poznać podstawy języka polskiego. Do świetlicy obowiązywały zapisy. Przyjęcie dziecka, następowało na podstawie przedłożenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego dokumentacji. Zadania w świetlicy były realizowane w oparciu o zaplanowany przez opiekunów plan dnia. Opiekunami świetlicy byli wychowawcy oraz wolontariusze. W ramach pobytu dzieci miały zapewnione wyżywienie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach mikroDOTACJI Sektor 3 Szczecin świetlica została doposażona w m.in pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne oraz częściowo sfinansowany został catering dla naszych małych podopiecznych.

Całkowita wartość dofinansowania Urzędu Miasta przekazanych za pośrednictwem Organizacji Sektor3 wyniosła 3 000,00 zł.

Dziękujemy za wsparcie tak ważnego i potrzebnego działania dla najmłodszych!