Nauczyciel-terapeuta do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Placówki terapeutyczne „Dzieńdoberek” (przedszkole i szkoła podstawowa) poszukują osoby na stanowisko

nauczyciela – terapeuty (wychowawcy), do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie dzieci z ASD). Poszukujemy osób chętnych do poszerzenia swoich kompetencji i kwalifikacji, w tym poprzez udział w kursach i szkoleniach, otwartych, empatycznych, umiejących pracować w trudnych warunkach i pod presją czasu, które nie boją się wyzwań.

Wymagania:
– studia bazowe (pedagogika, np. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
– studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, np. terapia osób ze spektrum autyzmu, i/albo kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, itp.
– mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD i/albo niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym albo znacznym
– mile widziane dodatkowe kursy doszkalające, w tym PECS, TUS, TZA, terapii ręki, itp.

Oferujemy:
– umowę o pracę

– możliwość dodatkowych, płatnych zajęć
– pracę dającą wiele satysfakcji oraz możliwości nauki i poszerzania swoich horyzontów,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe
– pracę w dużym, zgranym i otwartym zespole (zespół ponad 100. osób)
– wsparcie merytoryczne i praktyczne
– pracę w dobrze wyposażonym gabinecie terapeutycznym oraz w salach szkolnych i przedszkolnych
– możliwość stałego doposażenia stanowiska pracy według swoich potrzeb
– dodatkowe benefity, w tym m.in. dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy (+16 dni), nagrody finansowe, rozwinięty system podnoszenia kwalifikacji zawodowych (dofinansowywane albo bezpłatne studia podyplomowe, kursy, szkolenia), świadczenia socjalne wynikające z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w tym świadczenia finansowe na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne, dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą), imprezy integracyjne, zapomogi finansowe, dofinansowanie do okularów i inne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na maila szkola@dziendoberekszczecin.pl przedszkole@dziendoberekszczecin.pl