Projekt „Równość szans”

Miło nam poinformować, iż od stycznia 2020 roku, nasze Stowarzyszenie „Synergia”, realizuje projekt pn. „Równość szans”

Działanie to opiera się na organizacji bezpłatnych zajęć w ramach Klubu Rodzica – wsparcie i wymiana doświadczeń w grupie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci, które są wychowankami placówek „Dzieńdoberek”.  W ramach Klubu Rodzica, poruszane będą różnorodne tematy dot. codziennego funkcjonowania, odbędą się spotkania z ciekawymi postaciami, w tym lekarzami, psychologiem, terapeutami.

Staramy się stworzyć warunki sprzyjające swobodnej i miłej rozmowie, które pozwolą na chwilę odprężenia się oraz podjęcia tych trudnych tematów w przyjaznej atmosferze. Spotkania planowane są na 1 raz w miesiącu.

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Wartość projektu: 6 200,00 zł, kwota wsparcia z Gminy Szczecin: 5 000,00 zł