Projekt „Razem raźniej”

Od lutego 2020 roku, nasze Stowarzyszenie „Synergia”, realizuje także projekt pn. „Razem raźniej”

W ramach realizacji zadania, organizowane będą bezpłatne zajęcia bajkoterapeutyczne dla 15 dzieci z niepełnosprawnością, w terminie od marca 2020 roku do grudnia 2020 roku. Średnio 10 godzin miesięcznie. W zajęciach udział brać będą mogli także rodzice dzieci. W ramach zajęć czytane i inscenizowane będą  bajki, wykorzystany będzie teatrzyk kukiełkowy, odbywać się będą zajęcia plastyczne korelujące z bajkami. Dzieci przeniosą się między innymi w świat zwierząt, księżniczek i książąt a także małych dzieci, które wkraczają w trudny świat przedszkolny i szkolny. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci, które są wychowankami placówek „Dzieńdoberek”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Wartość projektu: 14 200,00 zł, kwota wsparcia z Gminy Szczecin: 10 000,00 zł